Portfolia pedagogů

Portfolia pedagogů z prospektu: portfolia.pdf (velikost 267.23kB) 

Mgr. Kateřina Hrubá - Počítačová grafika, grafický design 

MgA. Alice Waisserová - Výtvarná příprava, Výtvarná cvičení

Nataša Boháčková - Animovaná tvorba

Mgr. Lenka Cardová - Počítačová grafika

PaedDr. Radomír Dvořák - Výtvarná cvičení

MgA. Jiří Ernest - Základy fotografie

MgA. Jan Moravec - Propagační grafika, Technologie

MgA. Marie Musilová - Technologie, Výtvarná cvičení, Typografie

MgA. Jana Šašková - Fotografie

akad. mal. Jana Šimáčková - Figurální kreslení, Technologie

Bc. Klára Vernerová - Umělecká fotografie

MgA. Zuzana Požárová - Grafický design, výtvarná cvičení

MgA. Ivo Návrat - Umělecká grafika 

MgA. Eliška Blažková Ph.D. - Fotografická tvorba, fotografie   

MgA. Zdeněk Durdil - Audiovizuální tvorba a režie na VOŠG

MgA. Jaroslav Grodl - Dějiny výtvarné kultura, Seminář z dějin umění, figurální kresba

MgA. Vít Kraus - Zvuk a hudba v multimediích 

Nela Malimankova, DiS. - Animovaná tvorba 

MgA. Martin Otevřel - Animovaná tvorba

Jaroslav Nix - Fotografická cvičení

Adam Pluskal, DiS. - 3D modelování a animace