Dálková umělecká akademie

Dálková umělecká akademie (DUA) je určena pro všechny osoby se zájmem a tvořivými ambicemi (elánem) starší 13 let, které teprve začínají nebo se chtějí v tvořivé činnosti zdokonalit, pro studující z jiných středních škol nebo jako půlroční přípravka k talentovým zkouškám na vybraných uměleckých středních nebo vysokých školách.

Studium na DUA při SUŠG je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů schválených MŠMT ČR. 

Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studující pro vlastní tvorbu, napomoci jim při rekvalifikaci nebo zvýšení kvalifikace v jejich stávajícím pracovním poměru, připravit je k případnému studiu vysoké školy (pedagogické, umělecké apod.) nebo k talentovým zkouškám na naší SUŠG či jiné střední umělecké škole.

DUA není určena pouze zájemcům z Jihlavy či blízkého okolí, což dokazuje zájem a velký počet minulých i současných studujících z celé ČR.

 

Studující jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek a volí si některé z uměleckých zaměření studia jako jsou:

 

Kresba s přípravou k talentovým zkouškám

Kresba

Kombinované výtvarné studium

Závěrečná umělecká diplomová práce

 

Studium je koncipováno jako půlroční semestr školního roku (5 měsíců) se začátkem vždy v září nebo v únoru, přičemž ve skupině semestru jsou vždy studující různých uměleckých zaměření i pokročilosti. Po absolvování celého studia DUA, tj. 8 semestrů, pokračuje studium dalšími 2 semestry, v průběhu kterých se studující věnují přípravě samostatné závěrečné umělecké diplomové práce. Její obhajobou a získáním diplomu Dálkové umělecké akademie je pak studium DUA uceleně zakončeno.

Studiem každého dalšího semestru se studující zdokonalují a rozšiřují své umělecké dovednosti, je však pouze na jejich rozhodnutí, kolik semestrů absolvují nebo zda chtějí studium DUA absolvovat celé. Rovněž je možné studium přerušit (např. z rodinných či osobních důvodů), později na předešlé studium navázat a pokračovat dále.

 

Výuka probíhá zpravidla každou sobotu (dle počtu dnů, státních svátků, školních prázdnin atd.), a to vždy v rozsahu 6 hodin (60 min. lekcí) pod odborným pedagogickým vedením s ohledem na zvolené zaměření a pokročilost studujících a dle rámcových učebních osnov stanovených uměleckou akademií. 

Výuka probíhá v „mimopracovní“ době, a proto je studium časově velmi dobře přístupné široké veřejnosti. 

 

Škola zabezpečuje profesionální odborně vedenou výuku v prostorách školních ateliérů, přičemž jejich vybavení plně odpovídá aktuálním potřebám a požadavkům na efektivitu a odbornost umělecké výuky. Dále škola zajišťuje základní studijní pomůcky jako jsou malířské stojany, malířská prkna, základní kreslicí papíry (recyklovaný papír, balicí papír). Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, rámy, plátna atd.) si po konzultaci s vyučujícími zajišťují sami studující.

 

Další informace o obsahové struktuře studia, výši školného, probíhajícím nebo nejbližším semestru studia, způsobu přihlášení atd. naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

 

Přihláška a rámcové osnovy výuky najdete v sekci ke stažení

Plán výuky dálkové umělecké akademie na aktuální semestr najdete v sekci ke stažení.

 

Plán dálkové umělecké akademie - 2024-2025 - 1. pololetí.pdf (velikost 53.16kB)

Plán dálkové umělecké akademie - 2024-2025 - 2. pololetí.pdf (velikost 53.34kB)