Dálková umělecká akademie

Dálková umělecká akademie s profesionální výukou v moderních školních ateliérech je určena pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi (elánem). Tedy pro ženy a muže, kteří chtějí něco začít dělat nebo se zdokonalit, pro studenty jiných středních či učňovských škol nebo jako půlroční přípravka k talentovým zkouškám na SUŠG.

Obory: kresba, malba, grafika.
Studijní systém půlročních semestrů.
VĚK 13 -90 let
KDY každý týden v sobotu, od 9.00 do 15.00 hodin. Začátky semestrů – září, únor nebo při náhradních skupině i během školního roku.
INFO podrobnosti při informační konzultaci, ke které Vás pozveme písemně.
Na DUA jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Studium na DÁLKOVÉ UMĚLECKÉ AKADEMII při SUŠG je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů schválených MŠMT ČR. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studenty pro vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a dále připravit studenty z jiných středních škol k případnému studiu na vysoké školy (pedagogické, umělecké ap.). Dále připravit žáky základních škol k talentovým zkouškám na naši SUŠG tzv. Přípravný nultý ročník. Škola zabezpečuje odpovídající prostory ateliérů pro výuku zvoleného typu a semestru studia. Také zajistí základní pomůcky: malířské stojany, malířská prkna, základní kreslicí papíry (recyklovaný papír, balicí papír), tiskařské stroje, litografické kameny a základní vybavení litografické dílny. Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, papíry, rámy, plátna, plechy, rydla atd.) si student dle pokynu učitele zajišťuje v předstihu sám. Výše semestrálního školného je stanovena individuálně dle oboru, počtu studentů ve výtvarné skupině takto:

80 Kč/hod. – kresba, 90 Kč/hod. – kombinované studium. Pokud nebude přihlášeno minimálně 6 posluchačů, škola kurz neotevře. Školné se platí dopředu na celý semestr . Semestr = 5 měsíců. Škola zajistí kvalitní výuku dle rámcových učebních osnov stanovených uměleckou akademií. Studium semestru je ukončeno závěrečnou semestrální prací, celé studium pak závěrečnou obhajobou uměleckého díla a diplomem dálkové umělecké akademie. S ohledem na to, že výuka probíhá v „mimopracovní“ době, je studium časově všem přístupné. V současné době jsou na akademii i studenti ze sousedních okresů, ale také z Prahy, Brna a dalších vzdálených míst ČR. I přesto je o studium velký zájem. Případný zájemce se spojí se školou a po naplnění výtvarné skupiny příslušného oboru je pozván k projednání smlouvy o studiu.

Přihláška a rámcové osnovy výuky najdete v sekci ke stažení

Plán výuky dálkové umělecké akademie na aktuální semestr najdete v sekci ke stažení.