Přípravné kurzy

Každým rokem se na naší školu hlásí mnoho žáků. Jejich zájem je velký, ale schází jim předešlá výtvarná příprava, kterou z různých důvodů neabsolvovali. Je nám líto tyto žáky odmítat, protože mezi nimi bývají velice nadějní, které pak za čtyři roky dovedeme k výtvarnému řemeslu připravit.
Pokud tedy má žák zájem studovat a zatím neprošel výtvarnou přípravou, může se na naší škole přihlásit na „přípravný nultý ročník“ Dálkové umělecké akademie a od září do ledna příslušného školního roku absolvovat přípravu na talentové zkoušky SUŠG. Zájemce se každou sobotu pod vedením našich výtvarníků důkladně připravuje k talentovým zkouškám. 


Intenzivní přípravu ke studiu na naší škole zajišťuje i Letní výtvarný kurz.

Další informace: tel.č. 567 310 355, 567 312 076, susg@susg.cz

Ke stažení: Přihláška a rámcové osnovy Dálkové umělecké akademie