Talentové zkoušky

Termín zaslání přihlášek na SUŠG je do 30.11.2021

Termín konání příjímacích talentových zkoušek :
3. 1. - 4. 1. 2022 (po - út) zůstávají nezměněny i v současném opatření PES 5 . Odkaz na MSMT 
ZDE
Přijímací talentová zkouška se skládá ze:
 • souboru domácích prací
 • ústní zkoušky (obhajoba domácích prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • hodnocení 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
 • talentové zkoušky (rozdílná dle oborů)
Pro obor Grafický design a Klasická umělecká tvorba to jsou témata:
 • kresba - hlava
 • kresba - předmět
 • malba - zátiší povinná domácí práce
Pro obor Animace a Game Art:
 • kreslený příběh podle zadání
 • modelace figury (postavy) z kresleného příběhu
 • přepis příběhu (úprava žánru) / povinná domácí práce
Pro Fotografická a filmová tvorba:
 • kreslený příběh podle zadání
 • koláž - kompozice z geometrických tvarů
 • fotografické zátiší / povinná domácí práce
 max. počet bodů
1007. Test max. bodů 100