Talentové zkoušky

Přijímací talentová zkouška se skládá ze:

 • souboru domácích prací
 • ústní zkoušky (obhajoba domácích prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • hodnocení 7. a 8. ročník ZŠ
 • talentové zkoušky (rozdílná dle oborů)
 
 
Pro obor Grafický design a Klasická umělecká tvorba to jsou témata:
 • kresba - hlava
 • kresba - předmět
 • malba - zátiší povinná domácí práce
Pro obor Animace a Game Art:
 • kreslený příběh podle zadání
 • modelace figury (postavy) z kresleného příběhu
 • přepis příběhu (úprava žánru) / povinná domácí práce
Pro Fotografická a filmová tvorba:
 • kreslený příběh podle zadání
 • koláž - kompozice z geometrických tvarů
 • fotografické zátiší / povinná domácí práce
 max. počet bodů
1007. Te st max bodů 100 
 
Počet minimálně přijímaných studentů do I.ročníku.
 
Grafický design 26
Fotografická a Filmová tvorba 14
Klasická umělecká tvrba 12
Animace a Game Art 20 
 
Nepatrné zvýšení stavu přijatých studentů je možné.