Talentové zkoušky

Výsledky talentových zkoušek

Přijímací talentová zkouška se skládá ze:
 • souboru domácích prací
 • ústní zkoušky (obhajoba domácích prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • hodnocení 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
 • talentové zkoušky (rozdílná dle oborů)
Pro obor Grafický design a Klasická umělecká tvorba to jsou témata:
 • kresba - hlava
 • kresba - předmět
 • malba - téma se mění 
Pro obor Animace a Game Art:
 • kreslený příběh
 • model postavy podle vlastního návrhu
 • krátký přepis zadaného námětu dle zvoleného žánru
Pro Fotografická a filmová tvorba:
 • kreslený příběh - téma se mění
 • koláž - kompozice z geometrických tvarů
 
Termín konání příjímacích talentových zkoušek :
6. 1. - 7. 1. 2020 (po - út) 
 
Termín 2.kola talentových zkoušek byl stanoven na 17.3.2020 v 8:00 hod na budově ateliérů Dvořákova 12.