Informace o vyzvednutí maturitních prací

Maturitní práce ve fyzické podobě je povinnost archivovat ve škole 1 rok od odevzdání. Poté, co studenti své práce odevzdají, jsou maturitní práce uloženy ve školním archivu, zaevidovány, popř. nafoceny pro další využití (školní katalog atd.). Po dobu archivace je možné vypůjčení práce z archivu (za účelem výstavy atd.), které je potvrzeno dokumentem o zápůjčce. Je nutné následně práci vrátit zpět do školního archivu.

Vyzvednutí maturitních prací, po uplynutí lhůty 1 roku probíhá každý rok v období květen – červen (nejpozději říjen), po předchozí e-mailové domluvě (kontakt Šárka Šedivá, sediva@susg.cz).

Maturitní práce, které nebudou vyzvednuty po uplynutí lhůty 1 rok a nepočítá se s jejich zařazením do školního archivu, budou následně skartovány.

Děkujeme za pochopení.