email třída
MgA. Dušák Milan
ředitel školy, zřizovatel, jednatel
dusak@susg.cz
Mgr. Hrubá Kateřina
vedoucí ateliéru grafický design, pr manager, grafický design, technologie
hruba@susg.cz 4.A
Javůrková Lenka
ekonomka
javurkova@susg.cz
Mgr. Bukáček Lubomír
zástupce ředitele, český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovný poradce
bukacek@susg.cz 1.C
Dušáková Markéta
statutární zástupce zřizovatele, jednatel, hospodářka vošg, propagace
dusakova@susg.cz


email třída
Ambrůžková Lucie, DiS.
animovaná tvorba
ambruzkova@susg.cz
Ing. Bambulová Ivana
ekonomika
bambulova@susg.cz
Ing. Bender Martin
počítačová grafika
dosek@susg.cz
MgA. Bílek Ondřej
výtvarná cvičení
bilek@susg.cz
Bc. Bílková Lucie
grafický design
bilkova@susg.cz
Boháčková Nataša
vedoucí oboru animace a game art, scenaristika a dram., cvant, vyp
bohackova@susg.cz
Mgr. Cardová Lenka
počítačová grafika, grafický design
cardova@susg.cz 2.A
Diviš Jan
technické kreslení
divis@susg.cz
MgA. Ernest Jiří
fotografická tvorba, fotografie
ernest@susg.cz
MgA. Fexa Marek
výtvarná příprava, figurální kreslení
fexa@susg.cz
MgA. Grodl Jaroslav
dějiny výtvarné kultury, figurální kresba, navrhová tvorba
grodl@susg.cz
Ing. Gryc Tomáš
zástupce ředitele vošg, herní tvorba
gryc@susg.cz
RNDr. Hiess Jiří
matematika
hiess@susg.cz
Mgr. Holub Ivan
audiovizuální tvorba
holub@susg.cz
MgA. Holubec David
3d herní tvorba
holubec@susg.cz
Holubová Monika
správce chaty vysoká u jihlavy
spravce@susg.cz
Mgr. Jakoubková Lenka
dějiny výtvarné kultury, úvod do estetiky
jakoubkova@susg.cz 1.B
Ing. Janeček Jan
typografie, počítačová grafika
janecek@susg.cz
Jankó Tomáš, DiS.
herní tvorba a 3d animace, počítačová grafika
janko@susg.cz
Mgr. Ježek ZdeněkPh.D.
český jazyk, občanská výchova
jezek@susg.cz 2.C
MgA. Korkisch Dora Marie
scenaristika
korkisch@susg.cz
Krauman Martin
správce ateliérů, vošg
krauman@susg.cz
MgA. Kraus Vít
zvuk a hudba v multimediích
kraus@susg.cz 4.C
Mgr. Kubová Lašanová Sabina
figurální kresba, výtvarná příprava
lasanova@susg.cz
Mgr. Kuřítko Jaroslav
tělesná výchova
kuritko@susg.cz 1.A
Ing. Kuřítková Zdenka
anglický jazyk, chemie
kuritkova@susg.cz
Malimánková Nela, DiS.
animační tvorba, scénáristka
malimankova@susg.cz
Moravcová Denisa
galerie, archiv a knihovna
moravcova@susg.cz
Mgr. Moravcová Eva
anglický jazyk
moravcovae@susg.cz
Moravec Jiří
správce školy, hlavní budova, aula
moravec@susg.cz
MgA. Moravec Jan
umělecká grafika, technologie
moravecj@susg.cz
MgA. Musilová Marie
technologie, výt. cvičení, typografie
musilova@susg.cz
Nix Jaroslav
fotografická cvičení
nix@susg.cz
Nixová Karla
sítotisk, serigrafie
nixova@susg.cz
Otevřel Martin
audiovizuální tvorba
otevrel@susg.cz
Mgr. Pechová Iveta
český jazyk a literaura
pechova@susg.cz 4.B
Pluskal Adam, DiS.
herní tvorba, 3d animace
pluskal@susg.cz
MgA. Požárová Zuzana
typografie, výtvarná příprava
pozarova@susg.cz 3.B
Mgr. Raiterman Jiří
výtvarná příprava
raiterman@susg.cz
Ing. Seidlová Renata
matematika, fyzika
seidlova@susg.cz
Mgr. Schneiderová Petra
anglický jazyk
schneiderova@susg.cz 3.A
správce
údržba pc sítě, hlášení závad, technické dotazy
spravce@susg.cz
MgA. Stanko Vasil
fotografická cvičení, fotografická tvorba
stanko@susg.cz
MgA. Staňková Ilona
dějiny výtvarné kultury
stankova@susg.cz
Mgr.et MgA Šašková Jana
fotografická cvičení, fotografická tvorba
saskova@susg.cz
Mgr. Šedivá Šárka
galeristka
sediva@susg.cz
Šetek Jaroslav, DiS.
audiovizualní tvorba
setek@susg.cz
Akad. mal. Šimáčková Jana
figurální kresba, technologie, výtvarná cvičení
simackova@susg.cz
MgA. Štefková Zuzana
fotografická cvičení, audiovizuální tvorba
stefkova@susg.cz
Ing. Štorková Lucie
anglický jazyk, ekonomika
storkova@susg.cz 3.C
MgA. Tatýrek Filip
výtvarná příprava, režijní a výtvarná příprava
tatyrek@susg.cz
MgA. Tyllerová Michaela
scénaristika a dramaturgie, animovaná tvorba
tyllerova@susg.cz 3.C
MgA. Vaněk Vojtěch
herní tvorba a animace, cvičení animovaná tvorba
vanek@susg.cz
Bc. Vernerová Klára
vedoucí oboru fotografická a filmová tvorba, počítačová grafika, fotografická cvičení
vernerova@susg.cz
MgA. Waisserová Alice
vedoucí oboru klasická umělecká tvorba, grafický design, figura
waisserova@susg.cz 2.B
Zemanová Žaneta
studijní oddělení, mzdové oddělení
zemanová@susg.cz
Mgr. Zítková Libuše
výtvarná příprava
zitkova@susg.cz
Bc. Žárský Josef
animační tvorba, scénáristka a dramaturgie
zarsky@susg.cz