email třída
MgA. Dušák Milan
ředitel školy, zřizovatel, jednatel
dusak@susg.cz
Mgr. Bukáček Lubomír
zástupce ředitele, český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovný poradce
bukacek@susg.cz 1.C
Dušáková Markéta
jednatel, hospodářka vošg, propagace
dusakova@susg.cz
MgA. Waisserová Alice
zástupce ředitele, technologie, grafický design, výtvarná cvičení
waisserova@susg.cz 2.B


email třída
Ing. Bambulová Ivana
ekonomika
bambulova@susg.cz
MgA. Blažková Eliška PhD.
fotografická tvorba
blazkova@susg.cz
Boháčková Nataša
animovaná tvorba
bohackova@susg.cz
Mgr. Cardová Lenka
počítačová grafika
cardova@susg.cz 2.A
Ing. Došek Martin
počítačová grafika
dosek@susg.cz
PaedDr. Dvořák Radomír
výtvarná příprava, výtvarná cvičení
dvorak@susg.cz
MgA. Ernest Jiří
fotografie
ernest@susg.cz
MgA. Fexa Marek
figurální kresba, návrhová tvorba
fexa@susg.cz
Mgr. Florián Zdeněk
technické kreslení, fyzika
florian@susg.cz
Ing. Gryc Tomáš
herní tvorba
gryc@susg.cz
Havelková Vladislava
správcová chaty ve vysoké u jihlavy
---@susg.cz
RNDr. Hiess Jiří
matematika
hiess@susg.cz
Hofmanová Eva
fotografie, fotografická cvičení
hofmanova@susg.cz 2.C
Mgr. Holub Ivan
audiovizuální tvorba
holub@susg.cz
Mgr. Hrubá Kateřina
grafický design, technologie
hruba@susg.cz 4.B
Mgr. Jakoubková Lenka
dějiny výtvarné kultury, úvod do estetiky
jakoubkova@susg.cz 1.B
Ing. Janeček Jan
typografie
janecek@susg.cz
Jankó Tomáš Dis.
digitální modelování a animace
janko@susg.cz
Javůrková Lenka
ekonomka
javurkova@susg.cz
PaedDr. Jůzlová Olga
český jazyk a literaura
juzlova@susg.cz
BcA. Krajčírová Alice
scenáristika
krajcirova@susg.cz
MgA. Kraus Vít
zvuk a hudba v multimediích
kraus@susg.cz
Bc. Kuřítko Kristýna
anglický jazyk
kuritkok@susg.cz
Mgr. Kuřítko Jaroslav
tělesná výchova
kuritko@susg.cz 1.A
Ing. Kuřítková Zdenka
anglický jazyk, chemie, ekologie
kuritkova@susg.cz 4.A
Mgr. Lašanová Kubová Sabina
figurální kresba
lasanova@susg.cz
Moravcová Denisa
galerie, archiv a knihovna
moravcova@susg.cz
Mgr. Moravcová Eva
anglický jazyk
moravcovae@susg.cz
Moravec Jiří
správce školy
moravec@susg.cz
MgA. Moravec Jan
umělecká grafika, technologie
moravecj@susg.cz
MgA. Musilová Marie
technologie, výt. cvičení, typografie
musilova@susg.cz
MgA. Návrat Ivo
výtvarná příprava
navrat@susg.cz
Nix Jaroslav
fotografická tvorba
nix@susg.cz
Nixová Karla
sítotisk
nixova@susg.cz
Mgr. Pechová Iveta
český jazyk a literaura
pechova@susg.cz
MgA. Požárová Zuzana
grafický design
pozarova@susg.cz 3.B
Přibylová Taťána
studijní oddělení, mzdové oddělení
pribylova@susg.cz
Mgr. Raiterman Jiří
výtvarná příprava
raiterman@susg.cz
Mgr. Roh Jaroslav
český jazyk a literaura
roh@susg.cz
Rýpal Stanislav
správce ateliéru dvořákova 12
rypal@susg.cz
Mgr. Schneiderová Petra
anglický jazyk
schneiderova@susg.cz 3.A
správce
zřizování wifi připojení, hlášení závad na pc
spravce@susg.cz
Mgr.et MgA Šašková Jana
fotografická cvičení
saskova@susg.cz
Akad. mal. Šimáčková Jana
výtvarná příprava,praktická cvičení
simackova@susg.cz
Mgr. Trdý Jan
dějiny výtvarné kultury, figurální kresba
trdy@susg.cz
MgA. Unzeitigová Terezie
animovaná tvorba
unzeitigova@susg.cz
Bc. Vernerová Klára
fotografická cvičení
vernerova@susg.cz