Plenéry

Toto školní zařízení SUŠG je v ČR výjimečné, protože ke školní exteriérové tvorbě mají takováto pracoviště většinou jen některé vysoké umělecké školy. V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány umělecké plenéry. U prvních ročníků slouží zejména k rychlejšímu vzájemnému poznání žáků a učitelů po nástupu do školy, ve druhém a třetím ročníku ke zdokonalení exteriérové tvorby. Organizují se jako týdenní soustředění jednotlivých tříd. Od školního roku 2003 - 2004 jsou již všechny plenéry realizovány na nově zakoupené chatě ve Vysoké u Jihlavy (viz. budovy školy). K dispozici je zde ubytování pro 32 žáků s moderním příslušenstvím. Po mnoha letech se tak naše škola zařadila mezi umělecké školy s vlastním externím pracovištěm. V budoucnu poslouží pro výměnu s jinými školami v ČR. Probíhá zde Letní umělecká akademie, první týden v září zde probíhá již tradičně sochařský plenér i s mezinárodní účastí a další týdny zde probíhají malířské plenéry prvních ročníků jako seznamovací a tvůrčí týden na SUŠG.