Letní výtvarná akademie

Letní výtvarná akademie proběhne v hlavním termínu 6.7.-10.7.2020. Po naplnění tohoto termínu (25 studentů), bude otevřen náhradní termín a to předsunutý 29.6.-3.7.2020. Vaše přihlášky budeme potvrzovat chronologisky až do vyčerpání kapacity. 

Rámcové osnovy LVA:
Základy kresebného a malířského vyjadřování v plenéru
Základy perspektivního zobrazování
Základy kompozičního řešení obrazu
Základní malířské techniky a nauka o barvách
Kresba a malba portrétu 

Místo a termín konání:
Plenérová chata
6.7.-10.7.2020

Cena pobytu:
4750 Kč (ubytování, základní výtvarné pomůcky, celodenní strava)

Více informací