Grafická nebo gymnázium?


Nová šance pro všechny žáky základní školy 

  1. SUŠG byla jako jediná střední škola v kraji Vysočina již podruhé hodnocena Českou školní inspekcí jako ,,nadprůměrná,, střední škola. 
  2. SUŠG – maturuje na stejné úrovni jako na gymnáziu: z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, občanské nauky, dějepisu, dějin výtvarné kultury. Můžete usilovat o přijetí na jakoukoliv vysokou školu. 
  3. SUŠG – zavedla od školního roku 2006/2007 navíc nepovinný cizí jazyk: francouzský, anglický nebo německý bez připlácení jako nadstandardní hodiny.
  4. SUŠG je svým zaměřením škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají problémy s nehumanitními předměty (matematika (2 roky), fyzika (1 rok), chemie (1 rok). Z matematiky se nematuruje.
  5. SUŠG – pro studenty hlásící se např. na architekturu a podobné vysoké školy zavádíme od 3. a 4. ročníku nepovinně matematiku a deskriptivní geometrii.
  6. Pokud nebyl žák 9. třídy doposud výtvarně veden, připravíme jej kvalitně v našich kurzech na přijímací zkoušky. Viz. „Přípravný nultý ročník“ a „Letní výtvarná akademie“.
  7. Dalším odborným uměleckým vedením je tedy dovedeme připravit na VŠ jakéhokoliv typu a navíc i pro další výtvarný život.
  8. Pokud žák vykoná přijímací zkoušku v lednu na SUŠG, zašle v únoru na školu zápisový lístek. 
  9. Při neúspěšném vykonání talentové zkoušky však neztrácí možnost vykonávat zkoušku ještě i v dubnu na jinou školu, tedy má výběr ze dvou škol.