MgA. Ernest Jiří

Učitel:
Základy fotografie na SUŠG

Studia:
SŠUR Brno, oddělení Fotografie; FAMU Praha, katedra Fotografie; École superieure d ́Art de Grenoble, Francie.

Společné výstavy:
1997 „Milánské kompozice“, Galerie AB, Brno; 1997 „Stůl“, Galerie U dobrého pas- týře, Brno; 1997 „Jedinečná příroda“, České centrum, Wien, Rakousko; 1999 „Autoportrét“, Galerie Milana Zezuly, Brno; 2001„Hledání identity“, palác Lažanských, Praha; 2001 „FamuFest“, divadlo Archa, Praha; 2002 „Skoki 2002“, setkání filmových škol, Poznań, Polsko; 2003 „Měsíc fotografie“, Lodz, Polsko; 2003 „Bakalářské soubory FAMU“, Novoměstská radnice, Praha; 2003 „Space“, galerie IN and OUT, Grenoble, Francie; 2004 „45e paralléle“, art centrum Magasin, Grenoble, Francie; 2004„INTERACTION”, Museum Quartier, Vídeň, Rakousko; 2005 „Krajiny na kraji“, Lapidá- rium, Betlémská kaple, Praha; 2005 „Magisterské soubory FAMU”, Zámek Dobřichovice; 2005 „Máchovy Litoměřice”, galerie Ve dvoře; Bienále grafiky a fotografie, Litoměřice; 2006 „Festival Fotografie Internazionale di Roma“, Hadrian’s Temple, Řím, Itálie; 2006 „Ateliér Štěpána Grygara“, Malá výstavní síň, Liberec; 2006„Prostory v čase“, Galerie mladých, Brno; 2006 „Fragmenty“, ČC Brusel, Brusel, Belgie; 2006 „Xposeptember“, Festival fotografie Štokholm, Švédsko; 2006 „Kaunas Photo Days 2006“, Festival fotografie Kaunas, Litva; 2006 „Odloučené prostory“, Varšava, Polsko; 2006 „Salon“, galerie D 21, Lipsko, Německo; 2007 „Doma“ galerie Leica ve vlaku; 2007 „Kaunas Photo 07“, Kaunas, Litva; 2007 „Máchovy Litoměřice“, Bienále grafiky a fotografie, Muzeum Litoměřice; 2009 „Mezinárodní setkání fotografie“, Plovdiv, Bulharsko; 2009 „CRONACA DELLA CADUTA DI UN REGIME COMUNISTA“, Miláno, Itálie; 2010 „Stmívání“, Galerie České spořitelny, Kladno; 2010 „Město hledá budoucnost“, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko; 2011 „Jihlava tehdy a dnes“, Muzeum Vysočiny, Jihlava (projekt se studenty Střední Grafické školy); 2012 „Jihlava a Heidenheim“, Galerie radnice města Heidenheim, Německo; 2014 „Jihlava tehdy a dnes“, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko.

Samostatné výstavy:
2000 „Genius Santiniho“, klášter Sv. Petra a Pavla, Rajhrad; 2001 „Laterna Magica“, galerie Velryba, Praha; 2006 „Fragmenty“, ČC Stock- holm, Štokholm, Švédsko; 2006 „Čas“, Festival fotografie Amsterdam, Utrecht, Holandsko; 2007 „Fragmenty“, Galerie Jána Šmoka, Jihla- va; 2007 „Stmívání“, kavárna Francouzského institutu, Praha; 2007 „Fragmenty“, Malá výstavní síň, Liberec; 2008 „Fragmenty“, Reykjavík Museum of Photography, SKOTID, Rejkjavik, Island; 2009 „Intimní kraji- na, Kolem vody”, České centrum, Sofie, Bulharsko; 2009 „Pohraničí“, České centrum, Paříž, Francie, festival Aprés 89; 2009 „Pohraničí“, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko; 2012 „Praha, moje město“, Ga-lerie Divadla Na zábradlí, Praha; 2014 “Chatičky“, Café Lajka, Praha.
Ceny:
2001 „Famufest, 1. cena MAXIM“ za soubor fotografií „Laterna Magica“; 2001 „Cena katedry fotografie pražské FAMU” za soubor „Laterna Magica“; 2003 „Čestné uznání – Ortenova Kutná Hora“; 2004 „Cena Josefa Hlávky” Nadace Nadání.
Publikované práce, texty, rozhovory:

Katalog výstavy Laterna Magica (text k výstavě napsal Doc. Robert Sil- verio); Ateliér, říjen 2004 INTERACTION (text k výstavě napsal Doc. Štěpán Grygar); Lidové Noviny, říjen 2004 Studenti FAMU vystavují ve Vídni (text k výstavě); FotoVideo, 2004 „Fotografové zítřka” (rozhovor); Revol- ver Revue č. 59 jaro 2005 „Nové práce, čb. fotografie – Kolem vody”; Re- volver Revue č. 61 podzim 2005 „Nové práce, čb. fotografie – Stmívání”; Lidové Noviny, duben 2006, příloha Orientace, Galerie – „Camera Obscura”; Ateliér, květen 2006 „Prostory v čase” (text k výstavě napsal Aleš Kuneš); listopad 2006 HOST „Co kdybychom museli odejít? ...k fotogra- fiím Jiřího Ernesta” (text Aleš Kuneš); „Svědek stmívání” Petr Král, foto- grafická ilustrace ke knize pěšího románu; Český rozhlas Brno, květen 2006 (rozhovor); Česká televize Brno – Portrét, květen 2006, kulturní události; www.democraticbooks.org soubor fotografií „At home“; Hos- podářské noviny, duben 2007; „Zátiší, umakart a hausbóty” (text k vý- stavě „Fragmenty“ Petr Vendera); Almanach VOŠP v Praze, duben 2007 (fotografický doprovod); HOST, „Prostor k nahlédnutí...k fotografiím Jiřího Ernesta”, březen 2009 (text Aleš Kuneš); FotoVideo, březen 2009, Událost – „Prostor k nahlédnutí, fotografie Jiřího Ernesta”, Český rozhlas Vltava – Mozaika, rozhovor k výstavě „Pohraniční regiony”, březen 2009; Ateliér, duben 2009„Prostor k nahlédnutí”(text Aleš Kuneš); Mezinárodní setkání fotografie Plovdiv, katalog k výstavě 2009; HOST, „Touha stát se strojvedoucím”, březen 2010, text Jiří Ernest; ATELIÉR, „Město hledá budoucnost”, říjen 2010 (text k výstavě Helena Musilová); Jihlavské listy a Česká televize, „Jihlava tehdy a dnes“, Muzeum Vysočiny, Jihlava (pro- jekt se studenty Střední Grafické školy); HOST,„Ateliér”, leden 2013. 
http://www.jirkaernest.cz