MgA. Musilová Marie

Učitel:
Výtvarná cvičení, Technologie, Typografie na SUŠG


Studia:
1989–1993 SŠUR Brno; 1995–2001 FaVU VUT Brno.

Realizace:
Grafická spolupráce se ZOO Jihlava; Grafický design pro MKP, Praha – (pamětní listy pro kardinála Vlka, Bibliografie Karel IV a jeho doba, vizuální styl a realizace výstavy Pražské Bible – Karolinum Praha atd.); restaurování knih a papíru, MKP Brusnice, Praha (spolupráce na kopii Pražské Bible).

Dizen design (www.dizen.cz)