82-41-M/05 Grafický design

 Český jazyk a literatura       

4 roky  

 Cizí jazyk (AJ,NJ)4 roky
 Občanská nauka4 roky
 Fyzika2 roky
 Chemie2 roky
 Matematika2 roky
 Úvod do estetiky1 rok
 Tělesná výchova4 roky
 Počítačová grafika4 roky
 Ekonomika2roky
 Dějiny výtvarné kultury4 roky
 Výtvarná příprava2 roky
 Umělecká grafika2 roky
 Figurální kreslení2 roky
 Technologie4 roky
 Technické kreslení2 roky
 Grafický design (navrhování)3 roky
 Typografie3 roky 
 Výtvarná cvičení4 roky
 Fotografie2 roky
 Seminář dějin umění1 rok
 Odborná praxe2 týdny
 Fotografická cvičení3 roky