82-41-M/17 Animace a Game Art

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2024 (st) nebo 4.1.2024 (čt). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2024/2025 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2023.  

Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

Charakteristika oboru 

Na rozvoj počítačové grafiky, počítačového modelování a animace a tvorbu animovaných počítačových her a simulací reaguje SUŠG v Jihlavě přípravou nového ŠVP tak, aby odpovídal současným potřebám stále dynamičtějšího společenského i technologického vývoje. Vzniká tak na středoškolské úrovni úplně nový studijní obor Animace a Game Art.

Vzdělávací program Animace a Game Art využívá pro animaci jak klasických výtvarných technik tak rozvíjí vzdělávání založené na nových technologiích a s nimi souvisejících technických a uměleckých postupech, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce. 

Absolventi denní formy vzdělávacího programu Animace a Game Art mají potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti výtvarné přípravy a realizace animovaných filmů a počítačových her a případně pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.

Zaměření oboru

 • kreslená a loutková animace
 • počítačové modelování a animace
 • digitální a klasická fotografie 
 • grafický design
 • zvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu 
 • tvorba jednoduchých počítačových her 
 • příprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené

Uplatnění absolventa

 • výtvarník animovaného filmu
 • animátor
 • game artist (navrhování herní grafiky)
 • výtvarník, grafik reklamních agentur nebo podnikových propagačních oddělení
 • designér, modelář ve vývojových odděleních podniků
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
 • další studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) fotografie, klipy, krátké animace, klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kreslený příběh podle zadání
  model figury (postavy) z kresleného příběhu, krátký přepis příběhu (úprava žánru) povinná domácí práce

Práce studentů