1.místo Studentský Design

Film Denisy Brejníkové "The Wolf and the Chair" (VOŠG) získal 

1. místo v kategorii FOTOGRAFICKÁ A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA. 

 


wch-ca-chata-v2-2.png

wch-ca-kopec-tma-dest.png