Aktuální pokyny MŠMT k přihláškám na um. školu

Obory vzdělání s talentovou zkouškou
Navrhovaná novela školského zákona počítá pro letošní školní rok se zvláštní úpravou pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkoušku je zahájeno a bude realizováno z velké části dle stávající platné legislativy. Tedy nic se nemění na tom, že do 31. října 2023 vyhlásily školy svá kritéria pro přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2023 podávají uchazeči a zákonní zástupci stejně tak jako v letech předchozích až 2 přihlášky na platném (modrém) formuláři a taktéž talentové zkoušky proběhnou ještě tzv. „postaru“. Uchazeči se dozví výsledek talentové zkoušky v termínech stávající legislativy. Změnou je to, že v únoru uchazeči nebudou mít rozhodnutí o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky a školy zveřejní pořadí uchazečů. Další změnou je, že se i na tyto uchazeče vztáhne princip prioritizace. Uchazeči mohou pořadí svých oborů vzdělání ve vybraných školách uvedených v přihlášce změnit až do 15. března 2024. Rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí bude až seznam vydaný v květnu.

Novela školského zákona dále počítá s povinností ředitele oznámit výsledky školní přijímací zkoušky, pokud se konala, a pořadí, na kterém by se uchazeč umístil, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to do 15. února 2024. Tato povinnost se netýká oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Oznámení výsledků je však prozatímní, nejedná se o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu.
Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023:
• budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.
• I pokud nepodají přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. března 2024. Tím změní svou prioritu.
• Pokud neudělají nic, pak platí, že seřazení oborů vzdělání na „modré“ přihlášce vyjadřuje uchazečovu prioritu.

Informační zdroje
Ministerstvo připravuje širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. V rámci ní je počítáno s různými formami předávání důležitých informací všem aktérům. Půjde zejména o:
• kontaktní kampaň ve všech krajích/krajských městech,
• webináře, videa a tutoriály,
• profesionální helpdesk,
• metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Všechny potřebné informace budou pro všechny aktéry shromažďovány na jednom místě, v nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.