Testování žáků s platností od 3.1.2022

Testování žáků s platností od 3.1.2022
V období od 3.ledna 2022 do 16.ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventicní testování první vyučovací den následující po tomto dni. 

od 17.ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den.

POZOR! Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 
Testovat se nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu). Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později ( nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.testovani.pdf (velikost 229.82kB)

testovani-letak-pro-rodice.pdf (velikost 146kB)