Výsledky mimořádného termínu maturitní zkoušky

Výsledky byly rozeslány elektronicky.

Termín předávání vysvědčení z mimořádného termínu 7. a 8. července bude sdělen prostřednictvím webových stránek.
Předpokládaný termín předání je polovina srpna.