Letní výtvarná akademie / Kurz

Letní výtvarná akademie proběhne v termínech 5.7.-9.7.2021. Vaše přihlášky budeme potvrzovat chronologisky až do vyčerpání kapacity. 

Rámcové osnovy LVA:
Základy kresebného a malířského vyjadřování v plenéru
Základy perspektivního zobrazování
Základy kompozičního řešení obrazu
Základní malířské techniky a nauka o barvách
Kresba a malba portrétu 

Místo a termín konání:
Plenérová chata
5.7.-9.7.2021

Cena pobytu:

4750 Kč (ubytování, základní výtvarné pomůcky, celodenní strava) 

PŘIHLÁŠKA