AniFilm 2019

  Na mezinárodním festivalu ANIFILM 2019 se škola opět
 představila expozicí v rámci akce Animarket 10.5.2019.