82-41-M/05 Klasická umělecká tvorba

Český jazyk a literatura 4 roky
Cizí jazyk (AJ,NJ) 4 roky
Občanská nauka 4 roky
Fyzika 1 rok 
Chemie 1 rok 
Matematika2 roky 
Úvod do estetiky1 rok 
Tělesná výchova 4 roky 
Počítačová grafika 3 roky 
Ekonomika2 roky 
Dějiny výtvarné kultury4 roky 
Výtvarná příprava 2 roky 
Umělecká grafika2 roky 
Figurální kresba2 roky
Technologie klas. výtv. technik4 roky 
Technické kreslení2 roky 
Návrhová tvorba 2 roky 
Typografie2 roky 
Výtvarná cvičení4 roky 
Fotografie2 roky 
Seminář dějin umění1 roky 
Odborná praxe 2 týdny
Fotografická cvičení 2 roky