82-41-M/17 Fotografická a filmová tvorba

Český jazyk a literatura 4 roky 
Cizí jazyk (AJ,NJ) 4 roky 
Občanská nauka 4 roky
Fyzika 1 rok 
Chemie 1 rok 
Matematika 4 roky 
Úvod do estetiky 1 rok 
Scenáristika a dramaturgie3 roky 
Tělesná výchova4 roky 
Počítačová grafika4 roky 
Ekonomika 2 roky 
Dějiny výtvarné kultury 4 roky 
Výtvarná příprava 2 roky 
Grafický design3 roky 
Typografie 2 roky 
Zvuk a hudba v multimédiích 4 roky 
Fotografie 4 roky 
Fotografická tvorba4 roky 
Audiovizuální tvorba4 roky 
Odborná praxe 4 týdny