82-41-M/05 Grafický design

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2024 (st) nebo 4.1.2024 (čt). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2024/2025 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2023. 

Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor grafický design se tradičně věnuje grafické úpravě tiskovin. Je však zaměřen v daleko širší míře, než napovídá jeho název. Výuka propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak pružně reagovat na aktuální trendy a inovace nejenom v oboru grafického designu, ale celé oblasti vizuálního umění. Vzhledem k vzrůstajícímu množství zájemců o vysokoškolské studium je důraz kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a odborné dovednosti. Vedle celého spektra technik dvojrozměrné povahy, jako je kresba, malba, grafika, fotografie, jsou zařazovány také práce zaměřené na prostorovou tvorbu. Dlouhodobě je naše škola na předním místě mezi renomovanými středními školami v počtu umístěných žáků na VŠ. Dále dle oficiálních údajů je evidováno velmi malé procento absolventů na úřadu práce. To prokazatelně vypovídá o kvalitě vzdělání na SUŠG.

ZAMĚŘENÍ OBORU

 • figurální kresba
 • technika kresby, malby
 • klasické grafické techniky
 • digitální a klasická fotografie
 • práce s počítači
 • grafický design, navrhování a realizace
 • prostorová tvorba, práce s různými materiály
 • příprava na vysoké školy, umělecky i humanitně zaměřené

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • zřízení a vedení vlastní reklamní agentury
 • práce v reklamních agenturách, DTP studiích
 • výtvarník, grafický designér, fotograf
 • práce v tiskárnách, novinách divadle, galeriích
 • práce u firem v oddělení firemní strategie
 • samostatná výtvarná činnost
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních.
 • Absolventi mohou pokračovat ve studiu na AVU, AMU, UMPRUM, FAMU, FAVU, VUT Brno, VŠ Zlín, VOŠG Jihlava, na školách s humanitním zaměřením: pedagogické fakulty, filozofické fakulty, architektura.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kresba – hlava, kresba – předmět, malba – zátiší povinná domácí práce

Práce studentů