82-41-M/17 Fotografická a filmová tvorba

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2024 (st) nebo 4.1.2024 (čt). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2024/2025 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2023.  

Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

Charakteristika oboru

Nové možnosti a snadná dostupnost moderní digitální fotografické techniky přitahují stále více zájemců o studium fotografie a navazujících audiovizuálních oborů jako video, film nebo např. televizní a filmová grafika.

Na rostoucí zájem žáků reaguje škola přípravou ŠVP Fotografická a filmová tvorba, který redukuje na nezbytnou míru základy klasických výtvarných technik a naopak přidává a rozvíjí vzdělávání založené na počítačové grafice, fotografii, filmu a filmové grafice a s nimi souvisejícími technickými a uměleckými postupy, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce.

Absolventi denní formy vzdělávacího programu Fotografická a filmová tvorba mají potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti reklamní, produktové a umělecké fotografie, přípravy a realizace filmových reportáží a propagačních videí. Jsou seznámeni se základy hraného filmu a jeho jednotlivými profesemi, zejména však jsou schopni zpracovat televizní a filmovou grafiku, titulky. Mohou také pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.

Zaměření oboru 

 • reklamní, produktová a umělecká fotografie
 • příprava a realizace filmových reportáží 
 • propagační video
 • televizní a filmová grafika
 • grafický design
 • zvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu
 • příprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené 

Uplatnění absolventa

 • fotograf
 • televizní a filmový grafik
 • pracovník audiovize
 • asistent kameramana, režie
 • výtvarník, grafický designér reklamních agentur nebo podnikových propagačních oddělení
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
 • další studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) Fotografií, klipu muže být i klasické techniky (kresby, malby)
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kreslený příběh (storyboard), koláž (kompozice z geometrických tvarů), fotografické zátiší (povinná domácí práce) 

Práce studentů