Střední umělecká škola grafická

Učební plány

 82-41-M/05 Grafický design - 
 Grafický design
82-41-M/05 Grafický design - 
Fotografická a filmová tvorba

Český jazyk a literatura - 4 roky 
Cizí jazyk (AJ,NJ) - 4 roky 
Občanská nauka - 4 roky 
Dějepis - 1 rok 
Fyzika - 1 rok 
Chemie - 1 rok 
Ekologie - 1 rok 
Matematika - 2 roky 
Úvod do estetiky - 1 rok 
Tělesná výchova - 4 roky 
Počítačová grafika - 4 roky 
Ekonomika - 2 roky
Dějiny výtvarné kultury - 4 roky 
Výtvarná příprava - 2 roky 
Umělecká grafika - 2 roky 
Figurální kresba - 2 roky 
Technologie - 4 roky 
Technické kreslení - 2 roky 
Grafický design (navrhování) - 2 roky 
Typografie - 3 roky 
Výtvarná cvičení - 4 roky 
Fotografie - 4 roky 
Odborná praxe - 2 týdny 
Fotografická cvičení - 4 roky

Český jazyk a literatura  4 roky 
Cizí jazyk (AJ a NJ)  4 roky 
Občanská nauka  4 roky
Dějepis  1 rok
Fyzika  1 rok
Chemie 1 rok
Ekologie  1 rok
Matematika  2 roky
Úvod do estetiky  1 rok
Scenáristika a dramaturgie  3 roky
Tělesná výchova 4 roky
Počítačová grafika 4 roky
Ekonomika 2 roky
Dějiny výtvarné kultury 4 roky
Výtvarná příprava 2 roky
Technické kreslení 2 roky
Grafický design  3 roky
Typografie 3 roky
Zvuk a hudba v multimédiích 3 roky
Fotografie 4 roky
Fotografická tvorba 4 roky
Audiovizuální tvorba  4 roky
Odborná praxe 2 týdny

 82-41-M/05 Grafický design - 
 Animace a Game Art
82-41-M/05 Grafický design - 
Klasická umělecká tvorba

Český jazyk a literatura  4 roky 
Cizí jazyk (AJ a NJ)  4 roky
Občanská nauka  4 roky
Dějepis  1 rok
Fyzika  1 rok
Chemie  1 rok
Ekologie  1 rok
Matematika  2 roky
Úvod do estetiky  1 rok
Scenáristika a dramaturgie 3 roky
Tělesná výchova 4 roky
Počítačová grafika 4 roky
Ekonomika 2 roky
Dějiny výtvarné kultury 4 roky
Výtvarná příprava 4 roky
Figurální kresba 2 roky
Technické kreslení 2 roky
Grafický design  3 roky
Typografie 3 roky
Zvuk a hudba v multimédiích 3 roky
Fotografie 4 roky
Animovaná a herní tvorba 4 roky
Fotografie cvičení  4 roky
Odborná praxe 2 týdny

 Český jazyk a literatura - 4 roky 
 Cizí jazyk (AJ a NJ) - 4 roky 
 Občanská nauka - 4 roky
 Dějepis - 1 rok 
 Fyzika - 1 rok 
 Chemie - 1 rok 
 Ekologie - 1 rok 
 Matematika - 2 roky 
 Úvod do estetiky - 1 rok 
 Tělesná výchova - 4 roky 
 Počítačová grafika - 2 roky 
 Ekonomika - 2 roky
 Dějiny výtvarné kultury - 4 roky
 Výtvarná příprava - 2 roky 
 Umělecká grafika - 2 roky
 Figurální kresba - 2 roky
 Technologie klasických výtvarných technik - 4 roky
 Technické kreslení - 2 roky 
 Návrhová tvorba - 2 rok 
 Typografie - 3 roky  
 Výtvarná cvičení (kresba, malba, socha) - 4 roky 
 Fotografie- 4 roky 
 Odborná praxe - 2 týdny 
 Fotografická cvičení - 4 roky

 

Student může pokračovat ve studiu podobného oboru na naší VOŠG
 
facebook sušg
erasmus
TOPlist