Střední umělecká škola grafická
Vyhledávání zaměstnanců

Vedoucí pracovníci

Křížová 18

Mgr. Lubomír Bukáček
---
bukacek@susg.cz

Zástupce ředitele, český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovný poradce
MgA. Milan Dušák
dusak@susg.cz

ředitel školy, zřizovatel, jednatel
Markéta Dušáková
dusakova@susg.cz

jednatel, hospodářka VOŠG, propagace

Dvořákova 12

MgA. Alice Waisserová
waisserova@susg.cz

Zástupce ředitele, technologie, grafický design, výtvarná cvičenífacebook sušg
erasmus
TOPlist