Střední umělecká škola grafická
Vyhledávání zaměstnanců

Učitelé odborných předmětů

Křížová 18

Eva Hofmanová
hofmanova@susg.cz
1.C 

fotografie, fotografická cvičení 

Dvořákova 12

Nataša Boháčková
bohackova@susg.cz
 

Animovaná tvorba 
Mgr. Lenka Cardová
-----
cardova@susg.cz
1.A 

Počítačová grafika 
Ing. Martin Došek
dosek@susg.cz
 

Webdesign, počítačová grafika 
PaedDr. Radomír Dvořák
-----
dvorak@susg.cz
 

výtvarná příprava, výtvarná cvičení 
Ing. Ivan Holub
holub@susg.cz
 

Audiovizuální tvorba 
Mgr. Kateřina Hrubá
-----
hruba@susg.cz
3.B 

Grafický design, technologie 
Tomáš Jankó Dis.
----
janko@susg.cz
 

Digitální modelování a animace 
MgA. Martin Kolář
----
kolar@susg.cz
 

Scénáristika a dramaturgie 
MgA. Vít Kraus
kraus@susg.cz
 

Zvuk a hudba v multimediích 
MgA. Jan Moravec
-----
moravecj@susg.cz
 

Umělecká grafika, technologie 
MgA. Marie Musilová
-----
musilova@susg.cz
 

technologie, výt. cvičení, typografie 
MgA. Ivo Návrat
-----
navrat@susg.cz
 

výtvarná příprava 
MgA. Zuzana Požárová
---
pozarova@susg.cz
2.B 

Grafický design 
Mgr. Jiří Raiterman
-----
raiterman@susg.cz
 

výtvarná příprava 
Mgr.et MgA Jana Šašková
---
saskova@susg.cz
 

Fotografická cvičení 
Akad. mal. Jana Šimáčková
-----
simackova@susg.cz
 

výtvarná příprava,praktická cvičení 
Mgr. Jan Trdý
-----
trdy@susg.cz
 

Dějiny výtvarné kultury, figurální kresba facebook sušg
erasmus
TOPlist