Maturitní zkouška

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020." 

Termín podání přihlášky na jaro 2020 je stanoven do 2. 12. 2019. Přihlašování je ukončeno!

Pro opakující studenty:
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odeslat elektronicky nebo dopisem na adresu školy.
Elektronická adresa: susg@susg.cz
Adresa pro dopis: Sušg, Křížová 18, Jihlava 586 01

Pro aktuální čtvrté ročníky:
Předání přihlášek studentům a následný sběr přihlášek zajišťuje třídní učitel.


Přihláška k maturitní zkoušce - editovatelná.pdf (velikost 269.27kB)

Sdělení MŠMT – termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.pdf (velikost 135.2kB)

Kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období 2020.pdf (velikost 252.73kB)

Testy z předchozích maturitních období

Seznam předepsané literatury pro maturitní zkoušku

Ilustracni_test_2020_9_klic_spravnych_reseni.pdf (velikost 193.56kB) nové!

Ilustracni_test_2020_9_testovy_sesit.pdf (velikost 171.34kB) nové!

Ilustracni_test_2020_9_zaznamovy_arch.pdf (velikost 29.4kB) nové!