Skvělý úspěch naší školy

V  soutěžní přehlídce Studentský design 2017 jsme získali  v kategorii multimédia 1. místo, a  v kategorii grafický design 4. místo.

Za SUŠG Jihlava byli nominováni:
Marcela Drobná –  Bardo, klasická kreslená animace 1. místo v kategorii Multimédia
Rebeka Gachi – Typokostky, typoornamenty, práce s písmem, 4. místo v kategorii Grafický design

 Soutěže se účastní 35 vyšších a středních škol z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České republiky. Každoročně pořádaná reprezentativní přehlídka studentského designu umožňuje jak zúčastněným školám, tak široké veřejnosti, porovnat kvalitu a vyspělost výtvarného a umělecko-řemeslného vzdělávání. V celostátním kole se se přehlídky účastní 119 vybraných uměleckých prací ze všech výtvarných a uměleckořemeslných studijních oborů. Jsou zde zastoupeny sekce: produktový design, grafický design, oděv – textil – obuv, sklo a multimediální tvorba. 
Vyvrcholením celé soutěže bylo uspořádání výstavy výše zmíněných exponátů po dobu 1 měsíce (9. 3. –4. 4. 2017) v Paláci ADRIA v Praze, ale také vyhlášení nejlepších 30 prací – laureátů soutěže, kteří se pak budou prezentovat na podzim 2017 v rámci výstavy Designblok.


   VIDEO