10 důvodů proč studovat na SUŠG

PROČ STUDOVAT NA SUŠG A VOŠG V JIHLAVĚ 

  1. Grafická škola Jihlava byla jako jediná střední škola v kraji Vysočina již podruhé hodnocena ČŠI jako "nadprůměrná" střední škola.
  2. SUŠG a VOŠG je specializovanou střední a vyšší uměleckou školou. 
  3. Počtem a kvalitou odborných pedagogů – výtvarníků (60) zajišťujeme nadstandardní výuku, kterou nemůže zajistit běžná střední škola, kde je vedle dalších oborů jen několik tříd s výtvarným zaměřením. Řada pedagogů z VŠ a VOŠ přednáší i na střední škole. 
  4. Intenzivně se věnujeme všem žákům, zejména těm, kteří vyžadují individuální pedagogický přístup. 
  5. Svým zaměřením je škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají problémy s nehumanitními předměty (matematika (2 roky), fyzika (1 rok), chemie (1 rok). Z matematiky se nematuruje. 
  6. Absolventi naší školy jsou v bezkonkurenčním počtu přijímáni na různé typy vysokých škol a to nejen uměleckých. 
  7. Z oficiálních údajů úřadu práce jsou jenom necelá 2 procenta našich absolventů nezaměstnaní. 
  8. S ohledem na to, že jsme soukromou školou, zajišťujeme nadstandard jak v komfortním vybavení, tak v nadstandardním počtu vyučovacích hodin a předmětů (viz. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY). 
  9. Studenti mohou dál pokračovat na naší VOŠ se zaměřením na multimediální uměleckou tvorbu s možností vykonání rozdílové zkoušky a přijetím do 2. ročníku.
  10. Nadstandardní vybavení školy – budova teorie, ateliéry, plenérová chata, vlastní tělocvična a společenská aula, samostatná budova VOŠ, školní galerie. To vše slouží k naplňování programu školy.