Vyhlašujeme II.kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení vyhlašujeme (dále jen „PŘ“) pro studijní obory:

82-41-M/05 Grafický design / Grafický design (GD)
82-41-M/05 Grafický design / Klasická umělecká tvorba (KUT)
82-41-M/17 Multimediální tvorba / Fotografická a filmová tvorba (FFT)
82-41-M/17 Multimediální tvorba / Animace a Game art (AGA)
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech v tomto kole PŘ:
Grafický design 4
Klasická umělecká tvorba 3
Fotografická a filmová tvorba 3
Animace a Game 2


Skladba a kritéria přijímacího řízení FFT.pdf (velikost 110.88kB)
Skladba a kritéria přijímacího řízení GD a KUT.pdf (velikost 90.26kB)
Skladba a kritéria přijímacího řízení AGA.pdf (velikost 111.39kB)

PŘIHLÁŠKY
Termín pro podání přihlášek: do 24. 5.2024 
Přihlásit se do tohoto kola PŘ mohou uchazeči, kteří:
- nebyli v 1. kole PŘ přijati ke studiu na naší nebo jiné střední škole ať již pro nedostačující kapacitu oboru nebo pro nesplnění kritérií PŘ!
- nekonali jednotnou přijímací zkoušku!
Jsme škola s uměleckými obory studia a talentovou zkouškou, jednotná přijímací zkouška u nás tedy není podmínkou pro přihlášení do 2. kola přijímacího řízení!
V rámci tohoto kola můžete na naši školu podat 2. přihlášky / 2 obory.


Způsob podání přihlášek: stejný jako v 1. kole PŘ
a) elektronicky prostřednictvím DIPSY
b) v podobě výpisu získaného z DIPSY osobním podáním nebo datovou schránkou
c) na tiskopisu, tzv. „papírově“, včetně příloh v listinné podobě osobním podáním nebo datovou schránkou
 NEPOŽADUJEME lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání!

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Termín konání: středa 12. 6. 2024 od 8.30 do cca 13.30
Místo konání: budova ateliérů školy na adrese Dvořákova 12, Jihlava
V individuálních případech je možno dohodnout náhradní termín příjímacích zkoušek.

Uchazečům, kteří se přihlásí do 2. kola PŘ, zašleme ještě před konáním přijímacích zkoušek písemnou pozvánku k příjímací zkoušce.

Průběh přijímacího řízení a zkoušek obor AGA.pdf (velikost 86.75kB)

Průběh přijímacího řízení a zkoušek obor FFT.pdf (velikost 56.69kB)

Průběh přijímacího řízení a zkoušek obory GD a KUT.pdf (velikost 55.33kB)


V případě potřeby náhradního termínu přijímacích zkoušek nebo jakýchkoli dotazů kontaktujte naše studijní oddělení a to na e-mailu: susg@susg.cz nebo telefonicky na +420 567 510 355

Přejeme mnoho štěstí a těšíme se na setkání s vámi!