Náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

Náhradní termín 1. kola talentových zkoušek je určen pro uchazeče, který se z vážných důvodů nedostavil k řádnému termínu talentové zkoušky a svou neúčast písemně omluvil řediteli školy do 3 dnů od konání TZ.
Náhradní termín je stanoven na čtvrtek 20. 1. 2022.

POZOR. Náhradní talentová zkouška pro jednotlivé obory GD, KUT, AGA, FFT se uskuteční na budově ateliérů SUŠG Dvořákova 12, od 8.30 hod., jinak zaslané informace z pozvánky zůstávají nezměněny.
Bodové výsledky z náhradního termínu 1. kola talentové zkoušky zveřejní ředitel školy 21. 1. 2022 na stránkách školy.