Odeslání pozvánek k vykonání talentových zkoušek

Dne 14.12.2021 (út) budou rozeslány pozvánky k vykonání talentové zkoušky s podrobnými informacemi o průběhu zkoušky. Pokud do konce týdne pozvánku poštou neobdržíte, spojte se příští týden s naší školou.