Předávání maturitního vysvědčení z náhradního termínu MZ

Předávání maturitního vysvědčení proběhne individuálně od 26.8.2021.

Termín podzimní MZ bude upřesněn na pedagogické radě, která proběhne 25.8.2021