Informace k podzimnímu termínu MZ2021P

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) v podzimním zkušebním období roku 2021. Didaktické testy se budou konat ve středu 1. a ve čtvrtek 2. září 2021 na vybraných spádových školách.

Informace o konkrétním termínu a místu konání zkoušek žáci naleznou na pozvánce k didaktickým testům, která byla zaslána na školní email.

Termín konání ústních zkoušek bude 20. září 2021