Náhradní termín talentových zkoušek

Náhradní termín je určen uchazečům, kteří se z vážných osobních nebo zdravotních důvodů nemohli dostavit k řádnému termínu přijímací zkoušky a svou neúčast do 3 dnů písemně omluvili řediteli školy. Náhradní termín je stanoven na středu 20. ledna 2021 od 8.30. Talentová zkouška proběhne v budově ateliérů SUŠG, Dvořákova 12, Jihlava.