Přechod na distanční výuku

Z usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 (dostupný z https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf) se omezuje od 14. 10. do 1. 11. dle bodu 3 provoz středních škol a výuka přechází na distanční způsob.
Tímto se ruší prezenční praktická výuka a zakazuje se osobní přítomnost žáků v budovách školy.

Posledním dnem, kdy funguje prezenční praktická výuka, je dnešní den úterý 13. 10. Od středy se přechází na distanční výuku dle rozvrhu na skolaonline.cz.

Publikováno: 13.10.2020 

Mgr. Lubomír Bukáček
Zástupce ředitele školy