Přihlášky ke studiu na SŠ 2021/2022 do 30.11.2020

Upozornění k podávání přihlášek ke studiu pro žáky, kteří se tento rok hlásí na naší uměleckou školu. Je nutné podat přihlášku ke studiu na oficiálních formulářích. ZDE.  
Termín pro podání přihlášek na uměleckou školu je nejpozději k 30.11.2020.  
Na zadní straně přihlášky ke studiu je vždy nutné vyplnit známky ze 7. a 8. třídy základních škol. Po vyplnění je potřeba tyto známky ověřit buď na základní škole (razítkem a podpisem ZŠ) nebo formou ověřených kopií konečných vysvědčení na Czech Pointech (Česká pošta, městské úřady,aj..) – cena cca 30Kč/ověřená kopie. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme. 
Žák, který se hlásí na naši školu, nemusí tedy čekat na ověření vysvědčení ze ZŠ, ale může si podat přihlášku co nejdříve samostatně.
Podáním přihlášky na uměleckou školu neztrácíte možnost si v dubnu podat další dvě přihlášky na neumělecké školy.   

Termín konání příjímacích talentových zkoušek :
4. 1. - 5. 1. 2021 (po - út)