Zahájení II., III. a IV ročníky

Nástup žáků do školy proběhne na budově Křížová 18 dne 1. 9. v čase 8:00 pro žáky 1. a 2. ročníků a v 10:00 pro žáky 3. a 4. ročníků. Další den 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.