Ubytování studentů ve š.r. 2019/2020

Přijímací řízení na domovy mládeže probíhají v květnu příslušného roku dle kritérií stanovených řediteli školských zařízení domova mládeže.

S ohledem na zahájení rekonstrukce jednoho domova mládeže v Jihlavě  bude přiměřeně a dočasně snížena kapacita ubytování studentů.

Mohou tedy nastat potíže s ubytováním v domovech mládeže v Jihlavě. 

Na základě dohody s řediteli DM a škol budou přednostně uspokojovány požadavky ubytování v Jihlavě pro studenty prvních a druhých ročníků.

Pro všechny je však zajištěno ubytování v dalším velmi kvalitním DM v Třešti

Není to přímo v Jihlavě ,ale dostupnost je velmi dobrá.

Podrobnosti o ubytování na naších stránkách v UBYTOVÁNÍ.