Hodnocení výsledků vzdělávání na SUŠG Jihlava

Hodnocení výsledků vzdělávání na SUŠG v Jihlavě.

Ředitel školy na základě MŠMT, které vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, stanovuje tyto kritéria:

1) Podklady pro hodnocení získáná v osobní přítomnosti žáků ve škole do 6. března 2020 
2) Podklady pro hodnocení získána v době vzdělávání na dálku
3) Podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Do absence se započítává pouze ta, která byla zaznamenána v 2. pololetí školního roku 2019/2020 do 6. března 2020.

V Jihlavě dne 30. dubna 2020                                      MgA. Milan Dušák, ředitel školyMezi další podmínky kvalitního hodnocení je nutné posoudit:
  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
Známka by tedy neměla vycházet pouze ze známek, ačkoliv toto všechno souvisí s odevzdáváním prací.


Pozn. Následuje pokyn o způsobu nástupu některých studentů maturitních ročníků na ateliery pro dokončování prací k maturitě../11.květen/.