Střední umělecká škola grafická

Absence nad 25%

Ředitel trvá na systému, který je nastaven. Žádné vyjímky nebude v novém školním roce povolovat. I dlouhodobý pobyt v nemocnici nebude zohledňovat a každý žák musí následně prokázat, že se kvalitně ke klasifikaci příslušného předmětu připravil a má právo postoupit do 2. pololetí nebo vyššího ročníku. Komisionální přezkoušení není možné považovat za trestání žáka, ale jako nástroj kvalitního oznámkování vědomostí a zkušeností žáka.

Předmět tělesná výchova není možno v pololetí uzavřít pouze na základě teoretického zkoušení či seminární práce, protože jeho náplní je převážně fyzická činnost a získání dovedností.

 

TOPlist