Střední umělecká škola grafická

Absence nad 25%

V případě absence /omluvené i neomluvené/ přesahující v určitém předmětu 25% je žáku předepsána doplňující zkouška za příslušné klasifikační období, pokud ředitel školy nerozhodne jinak např. dlouhodobě nemocnému žákovi /hospitalizace v nemocnici 21 i více dní/, může být zkouška pro doplnění podkladů prominuta v případě, že má dostatečný počet známek k uzavření klasifikace za dané klas. obdobím. Za správnost zodpovídá tř. učitel.

Zkouška pro doplnění podkladů pro klasifikaci není možné považovat za trestání žáka, ale jako nástroj kvalitního ohodnocení vědomostí a zkušeností žáka.

Předmět tělesná výchova není možno v pololetí uzavřít pouze na základě teoretického zkoušení či seminární práce, protože jeho náplní je převážně fyzická činnost a získání dovedností.

 

TOPlist