Střední umělecká škola grafická
Vyhledávání zaměstnanců

Učitelé teoretických předmětů

Křížová 18

Ing. Ivana Bambulová
-----
bambulova@susg.cz
 

Ekonomika 
Mgr. Lubomír Bukáček
---
bukacek@susg.cz
3.B 

Český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovný poradce 
Bc. Lenka Cardová
-----
cardova@susg.cz
4.A 

Počítačová grafika 
MgA. Jiří Ernest
-----
ernest@susg.cz
 

fotografie 
Mgr. Zdeněk Florián
-----
florian@susg.cz
 

technické kreslení, fyzika 
RNDr. Jiří Hiess
-----
hiess@susg.cz
 

matematika 
Mgr. Lenka Jakoubková
-----
jakoubkova@susg.cz
3.A 

dějiny výtvarné kultury, úvod do estetiky 
Ing. Zdeňka Kuřítková
-----
kuritkova@susg.cz
2.A 

anglický jazyk, chemie, ekologie 
Mgr. Radka Petrlíková
---
petrlikova@susg.cz
1.A 

Anglický jazyk 
Mgr. Šárka Vymazalová
---
vymazalova@susg.cz
 

Český jazyk a literatura 

Dvořákova 12

Bc. Lenka Cardová
-----
cardova@susg.cz
4.A 

Počítačová grafika 
Mgr. Kateřina Hrubá
-----
hruba@susg.cz
2.B 

Grafický design, technologie 
MgA. Vít Kraus
kraus@susg.cz
 

Zvuk a hudba v multimediích 
MgA. Marie Musilová
-----
musilova@susg.cz
 

technologie, výt. cvičení, typografie 
TOPlist