Střední umělecká škola grafická
Vyhledávání zaměstnanců

Třídní učitelé

Křížová 18

Mgr. Lubomír Bukáček
---
bukacek@susg.cz
4.B 

Zástupce ředitele, český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovný poradce 
Eva Hofmanová
hofmanova@susg.cz
1.C 

fotografie, fotografická cvičení 
Mgr. Lenka Jakoubková
-----
jakoubkova@susg.cz
4.A 

dějiny výtvarné kultury, úvod do estetiky 
Ing. Zdeňka Kuřítková
-----
kuritkova@susg.cz
3.A 

anglický jazyk, chemie, ekologie 
Mgr. Radka Petrlíková
---
petrlikova@susg.cz
2.A 

Anglický jazyk 

Dvořákova 12

Bc. Lenka Cardová
-----
cardova@susg.cz
1.A 

Počítačová grafika 
Mgr. Kateřina Hrubá
-----
hruba@susg.cz
3.B 

Grafický design, technologie 
MgA. Zuzana Požárová
---
pozarova@susg.cz
2.B 

Grafický design 
MgA. Alice Waisserová
waisserova@susg.cz
1.B 

Zástupce ředitele, technologie, grafický design, výtvarná cvičení facebook sušg
erasmus
TOPlist