Střední umělecká škola grafická

Učitel:
Fotografie na SUŠG
Studia:
2002–2009 Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (Český jazyk a vý- tvarná výchova); 2006–2013 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliér Fo- tografie (Ivan Pinkava, Aleksandra Vajd, Hynek Alt); stáž v ateliéru Grafiky (Juraj Horváth); stáž na ENSAD, Paříž.

Výstavy:

2009 „Dva pokoje”, (A)void gallery, Šest- ka, PHP, Praha; 2011 „Retroaktivní inter- ference", „Festival Fotograf ”, Francouz- ský institut v Praze; 2012 „Ponorná řeka”, DOX, Praha; 2012 „Zapomenout dýchat”, galerie Rampa, Ústí nad Labem; 2013 „Rieka prameni”, „Photoport”, Bratislava; 2014 „Zines of the zone, tour event 25”, Fotograf gallery, Praha; 2014 „Splín markýzy z Laverne”, Letohrádek Va- leč; 2015 „Nic není, jak to vypadá”, OGV Jihlava.

Média: 2010 KomforMag 4/2010; 2011 Fotograf magazine 18/2011; 2012 Hidden river/Ponorná řeka, katalog k výstavě.

http://www.janasaskova.com. 

 
facebook sušg
erasmus
TOPlist