Střední umělecká škola grafická

Učitel:
Výtvarná cvičení, Technologie, Typogra- fie na SUŠG
Studia:
1989–1993 SŠUR Brno; 1995–2001 FaVU VUT Brno.
Realizace:
Grafická spolupráce se ZOO Jihlava; Gra- fický design pro MKP, Praha – (pamětní listy pro kardinála Vlka, Bibliografie Ka- rel IV a jeho doba, vizuální styl a realizace výstavy Pražské Bible – Karolinum Praha 
atd.); restaurování knih a papíru, MKP Brusnice, Praha (spolupráce na kopii Pražské Bible).

Dizen design (www.dizen.cz) 

 
facebook sušg
erasmus
TOPlist